• Blogger
  • Bài viết 1975
  • Dõi theo

Thapthanh.com - Chắn Online: Cước ù lạ trong ngày

  • 06/05/2013
  • 3286
  • 0

http://thapthanh.com

Hòa cùng niềm vui với các chắn thủ sau khi được xét thưởng Cước ù to và Săn gà lớn, BQT nhận thêm được cước ù lạ của một vài chắn thủ, sau khi kiểm tra BQT đã tìm ra được cước ù lạ của chắn thủ carem_44 (Chì, Ù bòn, Thập thành, Bạch định, Có chíu). Chúng ta hãy cùng xem và chúc mừng cước ù lạ của chắn thủ carem_44

BQT đã cộng thưởng cho chắn thủ carem_44 xin 1 lần nữa được chúc mừng. Một ngày nhiều niềm vui với tất cả chúng ta và đặc biệt là với các chắn thủ đã được thưởng quan.

 

Các chắn thủ nếu gò được các ván đánh với cước ù lạ, các bạn có thể gửi hình ảnh hoặc log ván đánh đó về hòm thư hotro@thapthanh.com, BQT sẽ xem xét các cước ù đó và chọn ra cước ù mới, lạ nhất để cộng thưởng và đăng bài.

BQT kính bút.