• Blogger
  • Bài viết 86
  • Dõi theo

MƯỜI ĐIỀU LÀM GIÀU

  • 14/09/2011
  • 5259
  • 0

1.     KHÔNG TỪ MỌI GIAN NAN CỰC KHỔ                                             : VÌ CẦN KIỆM MÀ GIÀU

2.     BUÔN BÁN CÔNG BẰNG NHIỀU KHÁCH HÀNG                            : TRUNG HẬU MÀ GIÀU

3.     MỖI SÁNG THỨC DẬY SỚM                                                                : CHĂM CHỈ LÀM GIÀU

4.     THƯỜNG CHĂM LO VIỆC GIA ĐÌNH                                                : LÂU NGÀY RỒI SẼ GIÀU

5.     GIỮ GÌN NHÀ CỮA, ĐỀ PHÒNG TRỘM CƯỚP, HỎA HOẠN          : CẨN THẬN MÀ GIÀU

6.     KHÔNG LÀM NHỮNG VIỆC PHI PHÁP                                             : GIỬ MÌNH MÀ GIÀU

7.     TRONG NHÀ GIÀ TRẺ GIÚP ĐỞ LẪN NHAU                                   : MỘT LÒNG LÀM GIÀU

8.     VỢ HIỀN CON NGOAN KHÔNG HÀ HIẾP GHEN TUÔNG             : GIÚP GIA ĐÌNH GIÀU

9.     DẠY CON CHÁU BIẾT TẠO LẬP SỰ NGHIỆP                                  : ĐỂ ĐỜI SAU GIÀU

10.      MỘT ĐỜI TÍCH ĐỨC LÀM THIỆN                                                      : VÌ Ở HIỀN MÀ GIÀU