• Blogger
  • Bài viết 1
  • Dõi theo

GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐÓ

smile2307 viết trong Góc Trái Tim

Tôi là một đứa không biết khái niệm viết blog là gì, tôi viết văn không hay, tôi không thích những thứ liên quan đến viết văn. Nhưng hôm nay tôi lại viết, tôi muốn viết nên câu chuyện của chính tôi... Xem tiếp

  • 8
  • 12
  • 46682